divendres, 28 de març de 2014

¿Cómo pintaré lo que siento, cómo cantaré lo que siento?

Amb la recent aprovació de la LOMCE, l'educació artística (plàstica i música) ha estat relegades a assignatures "opcionals", és a dir, exposades a desaparèixer en qualsevol moment quan les polítiques de l'estat o de la comunitat autònoma o del centre així ho decideixin. Si bé l'educació artística seguirà, de moment, estam en una situació molt inestable. No és una qüestió laboral, parlam d'una educació integral dels fillets i filletes, xarram que l'educació de les emocions, el llenguatge no escrit per expresar aquestes emocions, pot desaparèixer. Per açò, els mestres d'educació artística han començat una campanya que dur per títol ¿Cómo pintaré lo que siento, cómo cantaré lo que pienso?
Vos deman que perdeu 10 minuts per llegir aquest dos articles prou importants per l'educació dels fills i filles.

Con la reciente aprobación de la LOMCE, la educación artística (plástica y música) ha sido relegadas a asignaturas "opcionales", es decir, expuestas a desaparecer en cualquier momento cuando las políticas del estado o de la comunidad autónoma o del centro así lo decidan. Si bien la educación artística seguirá, de momento, estamos en una situación muy inestable. No es una cuestión laboral, hablamos de una educación integral de los niños y niñas, hablamos que la educación de las emociones, el lenguaje no escrito para expresar estas emociones, puede desaparecer. Por ello, los maestros de educación artística han comenzado una campaña que lleva por título ¿Cómo pintaré lo que siento, cómo cantaré lo que pienso?

Os pido que pierdan 10 minutos para leer estos dos artículos muy importantes para la educación de los hijos.


http://blogs.elpais.com/escuelas-en-red/2014/03/dando-la-nota.html

http://masartistica.blogspot.com.es/2012/10/como-pintare-lo-que-siento.html  

 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada