Llenguatge Musical

Aquesta plana pretén integrar les tecnologies de la informació i la comunicació dins el procés d'aprenentatge dels nostres alumnes. Per açò aniré ficant dins aquesta pàgina enllaços, feines, pràctiques que jo consideri interessant i que poden servir per a l'am`pliació dels seus coneixements o senzillament per poder treballar a classe de manera més còmode.
Per començar vos posaré un quadren de ritme creat per Marina C. Tristan una mestra de música que ha creat aquest quadernet per practicar les figures. Aprofitau-ho